top of page

- About The Brand -

Balance4yourbody

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen praktijk Balance4yourbody en haar client inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van praktijk Balance4yourbody, dien je akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Praktijk Balance4yourbody is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51871807

Therapeut: Anja van Eldik-Schoorlemmer, eigenaresse Balance4yourbody, gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut, specialisatie Voetreflextherapie en psychosociale therapie.

Cliënt: Alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen.

Aansprakelijkheid

Praktijk Balance4yourbody streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan praktijk Balance4yourbody geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet of juiste, onvolledige of onjuiste adviezen.

Privacy

Onze privacyverklaring vindt u hier. Daarin kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. De behandelingen zijn gericht op het verhelpen/verlichten van klachten. Voor aanvang van een eerste behandeling worden er een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medisch verleden. Dit, om uw nog meer een persoonlijk en op maat gemaakte behandelplan aan te bieden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure, kan de therapeut de behandeling niet geven en zal u worden doorverwezen naar uw huisarts. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos gewijzigd worden. Bij niet tijdig afzeggen, kan praktijk Balance4yourbody 50% van de kosten in rekening brengen. Zie ook het GAT geschillenreglement en het GAT tuchtreglement.

Behandelovereenkomst

Klik hier voor de CAT-behandelovereenkomst.

Toestemmingsformulier

Klik hier voor het minderjarigen toestemmingsformulier.

Contact met cliënten

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode, klacht en tuchtregeling van de CAT en GAT.

bottom of page